Триединен Пламък,Виолетов Пламък,енергията на живота

Рейтинг
УжаснаОтлична 

ТРИЕДИНЕН ПЛАМЪК, ВИОЛЕТОВ ПЛАМЪК

ОГЪНЯТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ

Това е медитация за самолечение на висшите енергийни полета на човека. Контролирането на трите висши енергии: ВОЛЯ, МЪДРОСТ и ЛЮБОВ са действителната цел на нашето съществуване в материалния свят. Само във физическо тяло ние можем да изградим висшия МОРАЛ, който води нашата личност към извисяване на Духа. Само чрез работа с Трите Пламъка ние можем да се освободим от вечността на преражданията и да излезем извън полето на Закона на Кармата (Закона за причината и следствието).

Можете да направите следната медитация:

 

Намерете си спокойно и удобно място. Седнете. Дръжте гръбнака си изправен, ако ви е възможно.  Призовете вашите Водачи, Пазители и Учителя Сен Жермен да ви създадат защитно поле. Не забравяйте да си направите тази защита. Владиците учат,  че когато вие излъчвате голяма светлина,  мракът се привлича към нея като магнит. Обърнете се към Сен Жермен да ви обгърне хармонично и синхронно с Виолетовия пламък, да разкрие вашата божествена същност и да ви помогне да я изявите в живота си. За ваше удобство можете да затворите очи.

Вдишай дълбоко, издишай бавно. Концентрирай твоето съзнание върху дишането. Представи си как мисълта се организира и подчинява на твоята воля. Представи си, че вдишваш златен въздух, чиста космическа енергия, и издишваш цялото натрупано от месеци напрежение. Вдишваш, издишваш. Чувстваш как твоите чувства се успокояват и това спокойствие изпълва всяка клетка на твоето физическо тяло.

След като почувствате вътрешно спокойствие, влезте в ролята си на вълшебник.  В центъра на вашето сърце е закотвен Тройният Пламък, концентрираната енергия на Висшия Космически Разум у вас. Представете си как от сърцето ви към дясната половина на тялото потича ярко синя светлина, която представлява енергията на Волята на Бог във вас. Тя минава през рамото ви, все едно обличате мантия, дълга до земята. След това си представете, как от центъра на вашето сърце нагоре и надолу през средата на тялото по гръбначния стълб съществува отвесна енергийна тръба с диаметър около 5-6 см., която минава през цялата ви аура, се разлива златна светлина, представляваща божествената Мъдрост и Съвършенство. Визуализирайте , как тази енергия образува над главата ви ореол или корона от златна светлина. Тя е вашата постоянна връзка с Божествената Мъдрост. Третата стъпка за събуждането на Триединния Пламък е пускането по лявата половина на тялото на енергията на Любовта – Розовият Пламък. Повечето хора имат трудности в тази част. Бъдете уверени, че ако имате сили да простите на съзнателно ниво на себе си, хората и ситуациите, които са ви причинили болка, вие ще можете да боравите с енергията на Любовта, която е най-мощната лечебна и съзидателна сила във Вселената. Усетете не само силата на работещия Троен Пламък, а радостта на всяка ваша клетка. Опитайте се да усетите и да погледнете вашата аура отстрани. Ще забележите, че тя е виолетова, вследствие на общата хармонична вибрация  на Синия, Златния и Розовия енергиен поток. Сега вие сам генерирате Виолетовия Пламък, изваждайки го от дълбоката си божествена същност. Не е трудно да сме сътворци, ако сме изпълнени с Любов, Мъдрост и Воля.  По време на тази медитация всяка ваша клетка се изчиства от негативните за нея наслагвания и започва да трепти в синхрон с Тройния Пламък на Космическия Разум, които някои наричат Аллах, други Бог, трети Буда.

 

Виолетовият Пламък е свещеният огън на Светия Дух, който ни носи свобода и изцеление. Хората, занимаващи се предимно с духовни практики, притежават виолетова светлина, която преобладаващо вибрира в аурата им. Виолетовият Пламък също е и енергията на милосърдието, прошката и абсолютната промяна.

Виолетовият Пламък е известен на духовните адепти от хилядолетия. Повторно е предоставен от възнеслия се учител Сен Жермен и представлява Седмия Лъч на Вселенското Съзнание. Той има силата да преобразува енергиите пораждащи заболяванията в Любов и Светлина; да ни накара да изпитваме дълбока радост и мъдрост, необходими за преодоляване на трудностите в живота ни. Работата с този Пламък ни синхронизира с чистата космическа енергия на Любовта, Волята и Мъдростта. Виолетовият Пламък ни помага да изчистим токсините от клетките си, да трансформираме негативната информация, записана в етерното, менталното и емоционалното тяло от настоящето или от минали животи. Духовните Същности, които ни въздействат чрез медиум Жоао де Деус,в Абаджания, Бразилия, работят активно чрез този лъч.

Представете си, как вдишвате виолетов пламък  и го издишвате бавно и спокойно, представяйки си, как всяка ваша клетка се изпълва с Радост, Любов и Светлина. Вдишвайте и издишвайте. Постепенно цялата ви аура, а след това и стая се изпълват с виолетова светлина.

Работят вашите горни чакри. Най-силно от всички работи третото око, което излъчва виолетово сияние със синкави отблясъци. Докоснете с десния показалец центъра на челото, където е проекцията на вашата шеста чакра. Сега махнете пръста от центъра на челото и си представете, че с всяко издишване виолетов пламък минава през вашето трето око. Вие издишвате с цялото тяло, с всяка клетка и като фенерче вашето трето око изпуска в света прекрасна нежно – виолетова енергия. Чакрата се изчиства, започва да свети.

Обърнете се към активното си съзнание с думите: "В името на Аз-ът, който е в мен и който Съм. В името на Бога на моята същност, сега аз моля всяка моя клетка, всеки мой атом  и всеки мой електрон, моите четири телесни системи, всички мои ефирни тела, всяка моя частица живот, който живея във всички измерения и състояния на съзнанието. Аз моля, те да бъдат изцяло изпълнени с чудесата и великолепието на енергията на Виолетовия  Пламък на Свободата и Любовта.  Аз моля сега те да бъдат пълни и изпълвани отново и отново двадесет и четири часа в денонощието, всеки ден от моя живот!"

Сега се концентрирайте  в сърцето си. В центъра на физическото ви сърце е закотвен Космическият Разум. Представете си го като малка искряща сфера в златна светлина.  Там е цялата информация за вашата божествена същност. Вдишвайте спокойно и бавно Виолетовия Пламък. Визуализирайте, как златната сфера започва да трепти в синхрон с Виолетовия Пламък и как от нея към всяка ваша клетка се изпраща необходимата информация, целяща изцеление и даваща пътеводна светлина. Цялото напрежение, което сте натрупали у себе си малко по малко изчезва, превръщайки се в Любов, Мъдрост и Светлина. Почувствайте вашата огромна и ненакърнима вътрешна сила. Тя е вашата вълшебна пръчица, с която научите ли се да боравите, ще сътворявате чудеса.   Повторете три пъти  : АЗ СЪМ ВИОЛЕТОВИЯТ ПЛАМЪК В ДЕЙСТВИЕ ТУК, СЕГА И ЗАВИНАГИ!

Докато вие се изпълвате с енергията на Виолетовия Пламък, можете също да изразите своето намерение да се отправите със Сен Жермен  и със своя Висш Аз в пътешествие из Храма на Виолетовия Пламък в петото измерение. Този храм представлява сам по себе си ефирна, петизмерна физическа структура и всички хора имат достъп до него по всяко време. В Храма гори Виолетов огън, подхранван от нашата и на всички живи същества Любов, Преданост и Благослов към Живота, Човечеството, Планетата и Бог.

Това е мястото, където Учителят Сен Жермен прекарва голяма част от времето си заедно със своята прекрасна спътница Гуан Ин и легионите от Ангели на Виолетовия Лъч. От тук Учителят изпраща и зарежда Земята с Божествен Пламък.

Продължавайте да вдишвате колкото се може повече енергия, която после да отдадете на физическото си тяло, когато се върнете в пълно съзнание.

Сега се намирате в огромна кръгла зала с висок таван и в нея навсякъде се усеща присъствието на Виолетовия Пламък. Стените на помещението са направени от чист виолетов аметист, подът е застлан с гладки плочки от аметистови кристали с по-светъл оттенък. Минавайки покрай стените от аметист забелязвате множество огньове с виолетови отблясъци, които създават усещането за вълшебни звездни видения. Стаята е достатъчно светла. Тя е изпълнена с десетки фонтани с разнообразни форми и размери, които разпръскват всевъзможни оттенъци на виолетовия цвят и магическа игра на звуци и отблясъци. Феите на водата се наслаждават и участват в тази игра на енергии и светлина. И вие виждате и изпитвате техния възторг от играта. Феите на светлината също участват, създавайки от енергията на светлината красиви цветя във всички оттенъци на бялото, златистото и виолетовото. Вие виждате, как ви приветстват и благославят,  как ви приканват да споделите тяхната радост и блаженство. Вие виждат,  как безчет ангели на Виолетовия Лъч се насочват към вас с Любов и Благоговение. Разбирате, че Великият Пламък на Любовта не е изгарящ, а прохладен. В стаята има няколко стола. Изберете един от тях и го поставете там, където се чувствате най-удобно и комфортно в залата. Столовете са направени от чист виолетов кристал и под всеки от тях гори виолетов пламък. Този пламък се разпалва, разраства и ви обгръща постепенно. През долните чакри той прониква във вас и изпълва всяка частица от тялото ви. Още един пламък се намира над главата ви. И този лъч божествена светлина прониква през коронната ви чакра, и също изпълва всяка клетка на тялото ви. Приемете доброволно и съзнателно в сърцата си тази енергия. Вие се изпълвате с Виолетовия  Пламък на Свободата както никога досега. Около вас кръжат ангели на Виолетовия Лъч, изливащи чаши с виолетов огън и любов във вашето енергийно тяло и поле, както и в различните аспекти на живота ви, които се нуждаят от изцеление. Всеки от вас ще усети това по различен, собствен и неповторим начин. Продължавайте да вдишвате прана и енергия. Сега вие сте застанали пред Учителя Сен Жермен и пред неговата съпруга и любима Гуан Ин. Богинята на милосърдието и състраданието ви изпълва със своята любов и запечатва в аурата ви своя пламък на състраданието, който се явява и енергия на Седмия Лъч. Концентрирайте се върху себе си и достигнете възможно най-висока степен на състрадание към себе си и хората, които обичате. Помолете се енергията на състраданието и прошката да навлезе във вас и във всичко и във всеки, за когото молите за изцеление. Да навлезе в живота ви. Позволете желаната промяна да се случи! Останете в състояние на блаженство, спокойствие, хармония толкова време, колкото желаете. Говорете със Сен Жермен и Гуан Ин, формулирайте намерението си напълно да бъдете излекуван, трансформиран, преобразен. Заявете желанието си да излекувате травмите от миналото и настоящето. Стаята е изпълнена с истинска изцеляваща енергия и докато седите и се къпете в нея усетете как вълните на тъмната, негативната енергия във вас и около вас се разтварят, изсветляват, изчистват. Как енергиите на Виолетовия Лъч ги обливат и разтварят. Как разтварят всички ваши проблеми, тревоги, страхове и болки. Започвате да се чувствате по-леки, ефирни, възвишени. Усетете лекотата и радостта. Колкото повече радост изпитвате, толкова по-леко ви става. Позволете на Облекчението, Красотата, Любовта и Щастието да ви изпълнят изцяло и по всички възможни начини. Продължавайте да ги вдишвате! Да ги чувствате! Да се изпълвате с тях! Помолете Виолетовия  Пламък да направи за вас цялостна промяна по всички тела и на всички нива в името на вашето добро. Понякога между молбата и изпълнението  трябва да измине време, процес на изчистване - вашето, на кармата ви, на събитията, състоянията и връзките около вас. Не бързайте - крачка по крачка работете за своето тържество, за своята победа. Работете толкова време, колкото ви е необходимо. Когато се почувствате готови, се огледайте около вас и ще откриете нещо много важно: За всяка ваша молба или желание се намират светли същества, Учители и Ангели, искащи и готови да помогнат! Защото тук, в Храма на Виолетовия Пламък често се спират Ангели, Учителите ви и всички работници в Светлината, особено пък тези, призвани да помагат на хората. Спират се, за да се заредят и поемат от енергията на Виолетовия Лъч. Защото небалансираната енергия на хората и на планетата ни "замърсяват" силовите им полета и те идват в Храма за изчистване и възстановяване. Приканвам ви и вие да направите същото. Останете в Храма на Виолетовия лъч толкова време, колкото искате, когато се почувствате напълно готови се върнете в телата си и в пълно съзнание.
Знайте, че винаги сте добре дошли в Храма в петото измерение. Винаги и по всяко време! Вратите винаги ще бъдат отворени за вас. Великият Учител Сен Жермен ще бъде винаги там. И заедно със своите Ангели ще са винаги готови да ви приемат и обичат, да ви се притекат на помощ по всички възможни подходящи начини. Защото да ви помагат и служат е най-голямата привилегия и радост за тях!

Завършете с мантрата:

АЗ СЪМ СЪЩЕСТВО ОТ ВИОЛЕТОВ ПЛАМЪК! АЗ СЪМ ЧИСТОТА ОТ БОГ ЖЕЛАНА!  

АУМ!