Четвъртък, Юли 18, 2024
  • Добре дошли в моята обновена страница. От тази трибуна аз изразявам моето лично мнение по всички въпроси, които ме вълнуват, включително въпросите свързани със здравето на хората. Подчертавам, че това е мое лично мнение и не замества по никакъв начин мнението на лекарите, нито има за цел да ви даде рецепти за здраве.

    Read More

  • 1

Агресията

Рейтинг

Агресията е поведение, което цели да причини загуби или вреди на друго живо същество. Тя е пряка, чрез физическа сила, или вербална, чрез думи. Когато сме агресивни се опитваме да удовлетворим потребностите си чрез пренебрежение, унижение, незачитане на другите, физическо надделяване и нараняване.

Вербалната агресия, е вид насилие, което се характеризира, с желанието да се навреди на друг човек чрез болезнено послание.

Тя може да се прояви под формата на обиди или дисквалифициращи думи, а целта е уронване на репутацията на жертвата. Вербалния агресор иска да покаже колко той е по-добър, по умен и пр. от обекта на неговата агресия.

Аз искрено съжалявам агресорите. Те не предполагат, че отрицателните мисъл форми, които създават, за да навредят на жертвите си в действителност остават като дълбоко закътани програми в тяхната лична информационна система, което ще бъде причината освен да прекарват дълго време в полето на собствения си АД след състоянието наречено „смърт“ да се прераждат отново и отново на планети с нисша вибрация като жертви на собствените си модели на поведение.

Прочети още: Агресията

razni

Рейтинг

razni...