Жоао де Деус

Рейтинг
УжаснаОтлична 

Защо Жоао и какво го прави различен? 

Share

Най-големия жив медиум и лечител в днешно време

 

Жоао Тейшейра де Фария, наричан от хората Жоао де Деус (Жоао Божи) е роден на 24.06.1942г. в обикновено бразилско семейство и е възпитан в духа на християнските ценности и традиция. Първото му спонтанно преживяване с Духовните Лечители,  когато е бил на девет години,  е среща със Света Рита, която любящо започва да го напътства относно работата му на медиум. Днес Жоао е най-известният стопроцентов трансмедиум и е помогнал на милиони хора по света. Да бъдеш трансмедиум означава да отдадеш тялото си на безплътно същество, за да може то да влезе в реален контакт с живите хора чрез теб.

Тази форма на контакт се нарича въплъщение. Повечето от съществата, работещи чрез Жоао, са духове на заминали от този свят лекари, велики духовни учители или известни в световен мащаб личности, които желаят да помагат на хората. Първият духовен лечител, който работи чрез Жоао е цар Соломон и събитието се случва в църква, където биват изцелени над 50 души. Мълвата за лечителя тръгва бързо из цяла Бразилия. Жоао пътува от място на място, докато друг известен спиритист Шико Шавиер не му казва да се установи в Абаджания и да направи духовна обител, в която хора от цял свят да идват при него. Мястото според Шико е изключително подходящо заради целебната бликаща енергия, която извира от недрата на земята. Да бъдеш подобен лечител-медиум в Бразилия не е лесно. Дълго време Жоао е бил преследван и обвиняван в шарлатанство, независимо от факта, че няма нито един човек, който да се оплакал, че му е било навредено по някакъв начин от духовните същности . За бразилските  лекари и фармацевти не е било лесно да преглътнат истината, че един необразован човек може да предложи нещо по-ефективно за здравето на хората от тях. Много често обаче духовните Същности  дават напътствия за конкретна намеса от страна на традиционната медицина. Днес Жоао приема три пъти в седмицата (сряда, четвъртък и петък) в „Каза де Дон Игнацио”, носеща името на една от основните духовни Същности, които работят чрез него – Игнацио Лойола (основател на йезуитския орден и канонизиран от църквата за светец). „Аз съм най-щастливият човек на света, защото Бог ми повери тази мисия” – споделя Жоао.  Никой вече не оспорва факта, че той е посветил живота си на смирената мисия да помага всеотдайно на хората, без да търси признание и отплата. Такса за лечение в Каза не съществува. Всеки може да остави дарение, но никой не е задължен да плаща. Истината е, че даренията не покриват разноските на Каза и Жоао доиздържа дейността със собствени пари от страничен личен бизнес.

Ежедневно в Каза идват много хора и повечето от тях за първи път преживяват усещането за безусловна любов. Основно в Жоао се въплащават чрез редуване 33 духовни Същности на първа линия. Зад тях стои един цял свят от загрижени за нас същности. Ето защо не е странно, че Жоао е способен да бъде посредник на хиляди хора в един и същ момент. Тъй като той е трансмедиум, не той преценява кой да се въплати, а Същностите  избират според хората, които очакват въздействие. Няма случай, при който да се е въплатило духовна същност, която да е била злонамерена към хората, т.е Жоао има стопроцентова защита във всеки един момент. Именно заради това усещането за пълна защита и сигурност в Каза, кара хората да имат чувството, че влизат в съвършено различен свят, изтъкан от безусловна любов. Всеки, който е усетил това със сърцето си, получава ново светоусещане, както и постоянен порив за добронамереност и човеколюбие.

Духовната дейност, осъществявана в Каза се основава на принципите на спиритизма. Тук чрез Жоао получават право на изява духове от невидимия свят. В „Каза де Дон Игнасио” е установена йерархия. Божественото съзнание е върховната сила, ръководеща цялата дейност. Под него стои духовната същност  позната като цар Соломон; след него са Свети Игнацио Лойола и неговата „фаланга от духове”; Свети Франциск Хавиер; Света Рита от Кашия. След тях са Същностите, които в минали животи са били лекари: д-р Аугусто де Аламейда и неговата „фаланга от духове”, д-р Освалдо Круз, д-р Безера де Менезис, д-р Жозе Валдивино. Чрез Жоао работят и много други духове, които са под специален надзор на Дон Игнацио.

Кога помагат духовните същности?

Духовните същности  не отказват помощ. На всеки се въздейства, но спазвайки вселенските закони. Според тях, информацията е вид енергия, която тегли подобието. В този смисъл, за да получим лечебна информация ние трябва да изградим у себе си подобна енергия. Най-лесният и бърз начин за това е молитвата, изпълнена с дълбока вяра и любов към Същностите, които очакваме да ни помогнат. С други думи, получаваме точно толкова лечение, колкото сме пожелали с дълбока вяра, любов и благодарност. В Библията е казано „Искай и ще ти се даде!”. В този смисъл този тип въздействие не е за всеки. Има множество случаи на изцеление при много тежки диагнози и дребни неразрешени здравословни проблеми. Тук привържениците на закона на кармата ще кажат, че се помага само на този, на който му е дадено. Истината е, че нашата дълбока вяра на съзнателно ниво в изцелението оказва влияние  върху решенията на душата и тя може да поиска промяна в програмата. А може програмата да е именно да се оздравее по този начин. Тъй като не сме сигурни и не знаем, как точно стоят нещата, пред себе си сме длъжни да се научим да искаме помощ от невидимия свят. Това, което се случва чрез Жоао е доказателство, че този свят съществува и че може да ни е от полза, когато не се справяме сами.

За нас и невидимия свят.

Според езотеричната наука, всичко което съществува, е разделено на седем енергийни свята с различна степен на вибрация на енергията и съответно с различна плътност, както и със специфични закони на движение на тази енергия във всеки един от тези светове.

От своя страна всеки свят се разделя на седем подразделения. Важно е да знаем и винаги да помним, че тези светове не са поставени един над друг, а взаимно се проникват, като всеки по-висш свят съдържа предходните и излиза извън тях. Бегла представа за това могат да ни дадат руските кукли матрьошки, които са една в друга, но в случая енергийните светове са взаимно свързани и проникващи .

Нашият - физическият свят, който е най-плътен, е създаден Първи. Той е и с най-ниска степен на вибрация на енергията, в сравнение с останалите шест свята. Основен елемент, основен принцип на движение на енергията в него, е земният (изкристализирали форми). Ето защо този свят е предимно на формата. Тук материята е подложена на закона за гравитацията, а разстоянието и времето са управляващи фактори на съществуването. Според езотеричните знания, физическият свят се състои от  химическа и етерна област, като първата е видима, а втората невидима за нашите сетива. Химическата област е основата на всички плътни форми, а етерната е

проводникът на силите, които придават виталност на тези форми. Във физическият свят най-плътни са твърдите тела, след тях течностите, газовете и етера, който съществува в четири различни състояния (химически, жизнен, отразяващ и светлинен). Химическият етер е проводникът на силите, които извършват асимилацията на хранителните вещества и отделянето на непотребните такива в телата на растенията, животните и човека. Жизненият етер е проводник на силите, които извършват размножаването. Чрез светлинния етер се отлагат всички цветове в минералното, растителното, животинското и човешкото царство. Той е проводник на силите, които пораждат кръвта при животните и човека, а в растенията движат техните сокове. Посредством светлинния етер, ние имаме сетивни възприятия. А най-висшият – отразяващият етер, е склад на паметта на природата и човека. Именно етерът дава възможност на по-горните светове да въздействат върху физическата форма.

Втори. Светът на желанието (Астрален) прониква във физическия свят и се простира извън него. Това е свят на желания, чувства и душевни сили (на животни, хора, като и на по-нисши духовни същности), които се изразяват в светещи цветни форми. В този смисъл светът на желанието е предимно свят на багри. Тук доминиращият елемент, принцип на движение на енергията, е водният – енергията е в постоянно движение, „течна” и заемаща различни форми. В света на желаниято няма топлина и студ, а разстоянието и времето почти не съществуват. Светът на желанието е подвластен на две големи сили – привличане и отблъскване. В трите по-нисши области, където се намират грубите страсти и желания, доминира силата на отблъскване. Поради тази причина, при срещата на две груби форми (напр. Две злини), вместо да се съединят – те действат с взаимна разрушителна сила и така злото в света се държи в разумни граници. В трите по-висши области, където са духовни активности с по-висока вибрация (прояви на човеколюбие, саможертва, дълг и др.), доминира силата на привличане. Двете сили на привличане и отблскване се задействат от централната област – областта на чувството. Тук интересът или безразличието към даден предмет или идея наклонява везните към страната на една от двете сили. Така се попада в по-нисите или по-висшите области от света на желанието.

Трети. Светът на мисълта (Ментален) прониква в света на желанието и физическия свят и се простира извън тях. Също като другите светове се състои от седем подразделения от различна плътност и качества. Те от своя страна са обединени в две големи области – областта на конкретната мисъл и областта на абстрактната мисъл. В трите по-нисши подразделения, съставящи областта на конкретната мисъл, се намират всички първообрази на формите от физическия свят и този на желанието (прототипи на чувства, виталност и физически форми). В четвъртото подразделение, което е от същата област, се намират човешкият ум и архетипни сили, формиращи материята. Това централно подразделение е фокусът, през който Духът се отразява в материята. В трите по-висши подразделения, съставящи областта на абстрактната мисъл, се съдържат в зародиш идеи за физическа форма. Светът на мисълта е предимно свят на тонове (хармонични вибрации). Той изгражда двата по-нисши свята. При определен звук се появява конкретни цвят и  форма. Формите в нашия физически свят са кристализирали звуци и цветове. Те са израз на силите, които работят в невидимите светове.

Четвърти. Свят на духа на живота. Всяка една от планетите на Слънчевата система има три такива взаимопроникващи се свята. Четвъртият изпълва междупланетното пространство и същевременно прониква в отделните планети. Това е връзката, която ни свързва с другите планети от Слънчевата система. Това е свят, който носи духа на живота – творческото Въображение.

Тук се намира истинската памет на природата.

Пети. Свят на Божествения Дух. По същия начин петият енергиен свят ни свързва с другите слънчеви системи, прониквайки във всички по-нисши светове. Това е свят, който носи божествения дух – творческата Воля.

Шести. Свят на чистите духове. Той също се състои от седем области. Това са седем енергопотока с различна вибрационна мярка – седем Лъча живот, диференцирани в Бога, преди пътешествието им в материята. Те притежават в зародиш свръхразума, така както в семето са скрити възможностите за развитие на растението. Първоначално тяхното съзнание е божествено всезнание. При дългото си пътуване надолу през все по-плътната материя чистите Духове постепенно се отдалечават от първоизточника и придобиват „лично” себесъзнание. Както казваме, това е период на инволюция. В този период те по своя воля, самостоятелно и творчески овладяват материята на всички светове, докато сами не станат божествени творци.

Този процес не е проста трансформация на потенциалната енергия в кинетична, а разумен процес. При това развитие се проявява първоначалната творческа активност на Духа – творческата Воля, която прави еволюцията на едно човешко същество различна от тази на всяко друго.

Седми. Светът на Бога. Прониква в шестте по-нисши свята и се простира извън тях. Това е универсална енергия, която според езотеричните знания е Съвършена Разумна Сила. В своята същност тя има три основни аспекта – Воля, Мъдрост и Активност. За да се начертае план на бъдещия Всемир, е необходима творческа воля, която чрез силата на въображението да създаде идея за него. След което идеята да се реализира, т.е. да се прояви активност. Това, разбира се, не е достатъчно – необходима е мъдрост, знание, чрез която да се направлява това движение, за да бъде то системно и резултатно. Това е светът на безусловната любов, която съдържа в себе си универсалното информационно поле.

Проникването на световете един в друг дава възможност на физическия свят да получи всичко необходимо. Човек е микрокосмос и съдържа у себе си аналогично седемте свята. Чудесата са възможни, стига да има силно изразена воля за тях, отърсване от личното его и осъзнат усет, че сме единно цяло с Всемира.

Човекът и неговите тела.

Според езотериката човекът е сбор от седем тела, шест, от които са невидими за човешкото око. Седемте тела са:
1 - Физическо тяло;

2 - Емоционално тяло;

3 - Ментално тяло;

4 - Интуитивно/състрадателно тяло;

5 - Волево/духовно тяло;

6 - Душевно тяло;

7 - Божествено тяло.

Те са съставени от енергия, която вибрира с определени скорости, като всяка скорост е свързана с различно ниво и има различни функции. Така всяко ниво или тяло е средство за изразяване на различни състояния на съзнанието.

Физическо тяло:

Всички тела имат висши и нисши нива. В случая с физическото тяло можем лесно да видим нисшата форма поради плътността й. Физическото тяло е жив механизъм, чрез който се изявяват висшите ни тела и индивидуалното ни съзнание, което освен че се изразява, може преднамерено да трансформира енергии. Телата ни са предназначени да бъдат създатели и трансформатори на енергия.

Неговата висша форма е етерното тяло, което не се проявява в по-плътна форма, но е съставено от енергийна мрежа, която може да поглъща светлина и висши енергии, за да зарежда и лекува нисшето физическо тяло. Етерното тяло е като обвивка на физическото тяло. Затова понякога се нарича етерен двойник. Силното, добре развито етерно тяло помага на човека да бъде и да се чувства по-жизнен. Когато блокираме физическото си тяло, блокираме и израженията на висшите си същности. Можем много да чувстваме или да мислим, но ако отхвърляме изявата или действието, изпадаме в неудовлетворение, което поражда още проблеми. Много проблеми, които се проявяват във физическото тяло, като болка, оплаквания или болести, са просто онова, което се случва с физическото тяло, когато блокадите пречат на изявите на висшите тела. Като пример е язвата на нервна почва, тъй като напрежението от гнева и неудовлетворението не се освобождава; запек, защото емоционално или умствено сме се вкопчили в нещо; проблеми с черния дроб, породени от бездействие по въпросите на духовната страна на живота. Ракът се причинява от бунта на клетките. Те вече не могат да функционират по предназначение, стават неуправляеми. Има множество други примери за подложеното на стрес тяло. Физическото тяло се състои от клетки, които имат собствена индивидуалност и трябва да бъдат под съзнателния ни контрол, но изразен чрез любяща загриженост. Колкото повече говорим на клетките си, и им изпращаме любов, толкова по-правилно функционира физическото тяло.

Емоционално тяло

Тук са чувствата ни. Това е мястото, където изпитваме гняв и неудовлетворение, ако нуждите ни не са удовлетворени. Тук се учим да даваме и да изразяваме любов и загриженост, като удовлетворяваме потребностите си да бъдем във връзка с другите. Много важно е отношението ни към другите да се базира на добронамереност, защото всяка конфронтация поражда блокажи във физическото тяло и то не функционира правилно.Емоционалното е много взискателно тяло, което се стреми нуждите му да бъдат посрещнати по най-различни начини, ако не директно. Когато е неспособно да се изразява, може да потърси равновесие в пушене, преяждане с определени храни, нерационално поведение или други пътища за самозадоволяване. На това ниво емоциите могат да се сблъскат помежду си, да бъдат силно поразени от подсъзнанието и от реакциите на информацията и желанията от висшите тела. Това тяло се изразява като емоция, включваща удоволствие, вълнение и емоционална болка. Много важно е да сме отговорни „пред” и „за” чувствата си, за да сме в пряка връзка с тях. Това тяло има пряка връзка с божественото тяло и ако не можем да я поддържаме, вината е само наша. Ако успеем, усещаме безусловна любов и загриженост.

Ментално тяло

Менталното тяло съдържа енергия, която вибрира на сходна честота със съзидателната сила в нашия космос. Чрез него мислим, разсъждаваме, знаем.
Егото живее на ментално ниво и е отговорно за развиването на личността (физическа, емоционална и ментална). Ако не позволява на енергията и прозренията да се вливат от висшите тела за напътствия, се получават сериозни блокажи, а в следствие на тях болести. Идеалният начин за развиване на нашето его е да се отворим към висшите тела, да позволим на Висшия Аз и душата да ни проникнат, да пуснем на воля духа си. Тогава егото се превръща в канал на мощни вибрации, през който духовните ни тела (интуитивно/ състрадателното, волево/духовното и божественото) са в чиста връзка с всички останали тела. Понякога менталното тяло иска да задуши изявите на емоционалното и физическото тяло. Висшето ниво на менталното тяло дава гениални способности и връзка с универсалния разум. С менталното тяло приключва връзката с личността. Нейните параметри се простират във физическото, емоционалното и менталното тела.

Интуитивно/Състрадателно тяло

Това е първото от четирите тела, които смятаме за наша духовна същност. Това е средството за контакт с универсалния разум, което ни дава прозрение и разбиране и е източник на абстрактното мислене за разлика от конкретното, логическо мислене на менталното тяло. Интуитивното тяло също така е тялото на разбирането и състраданието. Понякога го наричат "будистко" тяло, на името на състрадателния Буда. Човек може да изпитва състрадание от това ниво благодарение на разбирането, постигнато на същото ниво, домът на интуицията и състраданието. Висшето ниво на това тяло ни дарява със силно чувство за пълна връзка с другите човешки същества. На това ниво няма усещане за отделен индивид. Усещаме ли у себе си единосъщие с цялото човечество то връзката ни с това тяло на съзнателно ниво работи.

Волево/Духовното тяло

Малко разбирано, волевото/духовното тяло е мястото, където изразяваме нашия дух и воля. То е тялото, чрез което уравновесяваме кармата, тъй като всичко, което идва от тази област, е заредено с огромна сила. Освен това е тялото, което може да наложи своята воля на всички останали. То е онзи източник на енергия, който ни подтиква да продължим напред, когато сме изчерпали цялата си сила. Тялото на волята/духа е домът на секса. Там нашите електрически модели се изразяват в търсене на противоположния полюс. Търсенето на нашата половинка тук няма морална изява, а е въпрос на физическо напасване. Тази потребност от единение с противоположния полюс може да се изразява чрез секс, но представлява вибрационния обмен между седемте тела на двамата души. Търсенето на партньор всъщност изразява стабилизиране на връзките с Всемира. То е нашата форма на „скаченост” към всичко в съзиданието. Това тяло играе основна роля при създаването на потомство. Ако има грешки в „скачването”, се получават дефекти в плода. Важно е при зачеването двамата родители да бъдат хармонични и синхронни. Да бъдат подготвени на духовно ниво за този процес.

Душевно тяло

Това тяло е дом на душата. Когато душевното тяло е напълно развито, се превръща в резервоар за душевната енергия, която зарежда организма със сила и го извисява до по-високо ниво (от слънчево към галактическо или от галактическо към космическо и т. н.). Получаваме същността на нашето "Аз Съм" на това ниво. Тук не ни засягат нито несгодите, нито успехите - Ние просто Сме. Когато е развито висшето ниво, се движим в живота безпристрастни и свободни. Кармичната програма и случващото се с личността тук не оказват влияние. Прекрасно е, ако можем да усетим нашата дълбока съкровена същност и нейната иманетна връзка с Всемира.

Божествено тяло.

Това тяло е нашата най-пряка точка за контакт с Висшия разум. Щом постигнем високо развитие на това ниво, започваме да усещаме единството с Бога и с цялата Вселена като възможност за действие. Когато всички тела са проникнати от потока на божественото тяло, човек изразява  способности, които надхвърлят представата ни за човешките възможности. Примерно тези на Исус да левитира, материализира, да съживява.

Всички тела са едно в друго като в матрьошка, с изключение на периодите на извънтелесно пътуване. Емоционалното тяло, наричано понякога астрално, се използва най-често за извънтелесно пътуване. Това става обичайно по време на сън. Връзката не се прекъсва и се поддържа от така наречената „сребърна нишка”, посредством която астралното тяло остава скачено за физическото.  Когато човек се развива в съзнанието си, може да използва и висшите си тела за пътуване. Само че при тях методът е на холограмна проекция. Тези пътувания имат за цел получаване на информация, която да е от полза за развитието на човека. Всяко от телата ни развива свое собствено съзнание и свой собствен "разум". Телата трябва да се научат да споделят енергии и решения, да живеят заедно. Концентрираната енергия в едно или две тела показва, че тези тела имат превес в контрола на цялата система. Ако хората са съсредоточени главно в емоционалните си тела, те ще реагират почти изцяло на емоционално ниво. Ако функционират от ментално ниво, подходът ще бъде посредством разума. Този вид функциониране ограничава и оставя у човека усещане за неудовлетворение. Познаването, хармонизирането и синхронизирането на телата би трябвало да е една от основните цели на нашето активно съзнание.

Как работят духовните Същности?

Обръщаме се към Същностите в Каза обичайно при наличието на тежки физически проблеми, с които традиционната медицина не може да се справи. Ако имахме култура на общуване с невидимия свят, щяхме да създаваме условия за превенция и нямаше достигаме до тежки физически блокажи. Нещо повече, сами щяхме да имаме потребност активно да участваме в процеса на себепознание и самоконтрол. За съжаление повечето хора не са осъзнали още всичко това. Контактувам с много и най-различни типажи от хора и по-голямата част живеят с мисълта, че някой е длъжен да ги поправи, ако си платят. Истината е, че те все още не са осъзнали, че никой не може да им реши проблемите, ако сами не започнат промяната. Общувам и с други хора, които смело и уверено стъпват по духовната пътека. Благодаря ви, че ви има! Вие давате пример на останалите.

Духовните Същности  в Каза най-често изпращат коригираща информация направо в етерното тяло, защото това е начинът за най-бърз достъп до физическото тяло. Тази информация се приема от повечето хора с вяра и желание за промяна, те отварят съзнанието си и започват да търсят, и очакват подкрепа и за другите тела, които изграждат личността. Желанието за цялостна промяна на личността е много важно. Основен момент е вашето активно отношение към изцелението. Болестите идват при нас по кармичен път или защото сме предизвикали достатъчно условия за тях, т.е.живеем с неадекватни модели на поведение. И в двата случая ние сме тези, които трябва да се борим за себе си, а не да чакаме някой с вълшебна пръчица да ни разреши проблемите. Същностите  могат да го сторят и работят и на духовно ниво, но помощта стига по-бързо до тези, които осъзнават причинно-следствената връзка и работят съзнателно за собственото си лечение. 

Причините за болестите

 Днес дори традиционната медицина признава, че поне 75% от всички болести са психосоматични, т.е. имат както физически, така и емоционални или ментални причини.

 Винаги е имало хора, които са се старали да намерят във всички болести и болестни състояния метафизичното, т.е. фактори, които действат извън границите на физическото ниво.

 Има две основни причини за пораждането на болестите: едната е физическа – неправилно хранене и дишане; втората е психическа – неправилно мислене и чувстване.

 Относно храненето и дишането решаването на проблема е лесно, защото причините са по-ясни. Има достатъчно доказано работещи системи за правилно хранене и дишане.

 Относно мислите и чувствата нещата са доста по-сложни. Много от болестите се дължат на смущения в чувствата, но много от болестите се дължат и на смущения на ума. Когато болестите се дължат на умствени смущения, те засягат мускулната система и белите дробове. Когато смущенията са повече от чувствен характер, те засягат сърцето, черния дроб, дихателната система и кръвоносните съдове. Неправилните мисли на човека проникват в централната нервна система, а неправилните чувства – в симпатичната нервна система. Дисхармоничните постъпки, които се дължат на неправилни мисли и чувства и тяхното преплитане разстройват мускулната и костната система.

 Когато нашето тяло започне да ни говори с езика на болестите, то иска ние да осъзнаем и да променим своя начин на мислене или действия. Страдайки, то ни казва, че ние сме достигнали до своята физическа, емоционална или ментална граница, че е необходимо да се избавим от разрушителните модели на поведение, от блокиращите нин вътрешни убеждения и вярвания.

 Всяка болест е възможност да бъде възстановено равновесието на душата. Причината за болестта трябва да се търси не само във физическото тяло. Физическото тяло отразява това, което става в душата на човека, спазвайки кармична програма. В същото време, грешни модели на поведение, идващи от нашето активно съзнание, също могат да са причина за сериозни заболявания. Всяка болест показва, само че тялото се опитва да възстанови равновесието, тъй като неговото естествено състояние е здравето.

 Циркулирането на енергията в аурата на човека става по определени закони. Съществуват точки на разпределение, чрез които става снабдяване на тялото с енергия. Тези точки се наричат чакри. Основите чакри, които снабдяват всичките органи на тялото с енергия са седем. Всички органи се снабдяват с енергия в зависимост от близостта си до определена чакра. Осъществява се и допълнителен обмен на енергия по меридианите (енергийните пътища).

 Ако в основата на тялото е енергията, то трябва да има нещо, което да управлява тази енергия и това нещо е  Информацията, която в дадения случай е Мисълта. Мисълта е способна да изменя течението, направлението и формирането на потоците от енергии.

 Всяка секунда от Космоса в човека постъпва енергия във вид на постоянен непрекъснат поток. Постъпвайки в системата от чакри на човека, чрез меридианите, енергията се разпространява по органите и системите, осигурявайки жизнените им функции. Съзнанието на човека е като филтър, през който енергията минава в чакрите. Ако съзнанието е ясно, чисто, енергията прониква безпрепятствено в чакрата, без да се изкривява. Ако съзнанието на човек по някакви причини е изкривено, потокът на Енергията се изкривява и постъпва в чакрата неравномерно, в изменен обем. И в зависимост от неравномерността, в коя чакра има недостатък на енергия, се получават и съответните нарушения в органите, които тази чакра снабдява с енергия. Функционирането на органа се нарушава.

 Какво представлява ясното, чисто съзнание? Ние се раждаме с чисто съзнание. С времето ставаме жертви на идеи, догми и стереотипи, които ни карат да гледаме на Всемира като през криво огледало. Добре е да слушаме вътрешния глас на сърцето си, защото той никога не лъже. Там се съхранява чистото знание. Според Библията, ако спазваме 10-те божи заповеди, ще сме в божието лоно. Живот, изпълнен с любов и уважение към другите, без лъжа и користни цели, определено прояснява съзнанието ни и подпомага правилния поток на енергия в тялото. Използването на силата на молитвата и прошката също е начин да коригираме неправилния поток на енергия. Днес има най-различни методи за вкарване в норма на енергопотока в тялото. Енергийните упражнения и практики са много полезни, защото изискват активно отношение от самия човек.   

Как ни помагат Същностите чрез Жоао де Деус

Същностите работят по няколко начинa – директно в Каза, на организирани семинари при пътувания на Жоао в чужбина и  дистанционно по снимка.

Каква помощ може да ви бъде оказана в Каза

От личен опит установих, че е най-добре да се пътува до Бразилия за три седмици. Така могат да се направят девет лечебни сеанса, а и човек се потопява в един различен свят, който за този период от време променя цялостно представата за света и битието. Първото, което отпада в Каза е ужасът от смъртта и чувството за незащитеност. Хората стават спокойни, излъчват хармония, освобождава се достатъчно енергия на мисълта, която да работи в положителна и градивна насока. Повечето хора имат усет през цялото време за контакт със духовните Същности.

Още с влизането си в главния салон на Каза, погледът ви бива привлечен от големия дървен триъгълник. Той служи за връзка със Същностите. В неговата основа можете да оставите снимки за въздействие. Можете просто да се помолите и да поискате от духовните лечители  помощ. Триъгълникът в Каза изразява триединството на Любов (толерантност, уважение и добронамереност спрямо другите), Подкрепа (грижа за общността) и Истина. Или още както е отбелязало Съществото д-р Валдивино: Триъгълникът е символ на свещеното семейство, а неговият център е вечно присъстващият Единен Бог”.

Когато сте в Каза вие участвате с всички останали в мощен енергоинформационен обмен. Добре за всички и вас ще е, ако сте максимално позитивно настроени, ако чувствате и излъчвате любов към всички. Д-р Аугусто казва, че влезем ли в Каза трябва да бъдем образец на добродетелност и толерантност.

Съветвам ви най-напред , след като влезете в Каза,  да напишете молба за цялостна защита, в свободен текст, до Същностите за времето, в което ще бъдете в Абаджания. Посочвате трите си имена, в кой хотел сте отседнали, в коя стая. Тази защита е много важна, особено ако ви бъде направена операция. Поставете молбата на триъгълника или в пощенската кутия

Когато не влизате при Жоао се включвайте се в медитацията на първия енергиен поток, която се води от другите медиуми (в Каза с Жоао работи група от медиуми доброволци). Тя има за цел да ви хармонизира и синхронизира. Вашето участие в тази медитация може и да е от полза за общия енергиен лечебен поток. Можете да усетите още тук много силно въздействие по себе си. Не се притеснявайте, ако нямате умение да участвате в обща медитация. Тук енергията е толкова силна, че за кратко време ще сте в синхрон с нея. Тук сърцето ви ще затрепти с вибрацията на безусловната любов.Медитацията в  първия енергиен поток, който се осъществява физически в първата стая, преди залата на медиумите, се извършва с Виолетовия Трансформиращ Пламък. Можете да научите този вид практика в отдел медитации на главното меню на страницата ми.

Същностите са способни да виждат нашето енергийно поле и имат достъп до цялата ни кармична история. Те преценяват кога и за какво да ни помогнат. Могат да отстранят дребен проблем, но не и този, който най-много ни касае в момента, ако няма съгласие за намеса от Душата ни. Важно за нас е преди да пътуваме до Каза, многократно да помолим Душата си и Висшия си Аз да променят кармичната програма и да позволят изцеление.

 Ако духовните лечители  преценят, че имате нужда от видима операция, могат да я направят. Те са направили най-различни чудеса, оперирайки чрез ръката на Жоао. В Каза няма типична операционна зала. Всичко се случва в обикновена стая, няма специални скалпели, няма упойки, няма стерилност. В повечето случаи хората стоят прави и се чувстват прекрасно по време на интервенцията. Няма случаи на оперирани, които да са развили сепсис. Всичко, което се случва при подобна операция е немислимо, ако духовните лечители не участват. Не може да ви бъде направена видима операция, ако сте над 50 г.

Ако Същностите  преценят, може да ви бъде направена невидима операция и на повечето хора, които отиват в Каза се прави такава. Възможно е да получите белег, все едно ви е направена видима операция. Понякога духовете оставят знак-белег, за да може човекът да се самоубеди, че му е направена операция. Има случаи, когато са правени невидими операции на хора, които са в градината или докато похапват от лечебната супа, или когато са били в хотелските си стаи.

И при двата типа операция е необходим период от 24 часа на реанимация, който се прекарва в съобразени условия в хотела, в който сте отседнали. След самата операция оставате в реанимационна стая за известно време. После се прибирате сам в хотелската си стая с такси. Към Каза има специални таксита, които са с необходимата  защита, която е наложителна непосредствено след операцията. Паусадите (хотел) са построени за хората, които идват в Каза и предлагат всичко необходимо за периода на вашето пребиваване в Абаджания. Имайте предвид, че след операцията можете да чувствате дискомфорт, който до следващия ден обикновено отшумява. Тази 24 часова реанимация се налага, защото при операцията Духовете  отварят в значителна степен вашата аура, за да могат да ви въздействат по-добре. След това тя се възстановява за около едно денонощие. Не се плашете от този факт. През цялото време сте напълно защитени и никой не може да ви въздейства негативно.

През седемте дена след като бъде направена операцията, независимо дали е видима или невидима, е необходимо да гледате на себе си като на опериран. Трябва да сте максимално спокойни – физически и психически, т.е. да осигурите на тялото и психиката си максимален комфорт. На седмия ден ще имате усещане за махане на конци. Вечерта поставете чаша с вода до леглото си, призовете Същностите  да ви махнат конците. Легнете и спокойно изчакайте „манипулацията”. Най-добре е дан заспите спокойно. На сутринта изпийте водата и си представете, как цялото ви тяло се изпълва с лечебна енергия, как всяка ваша клетка е съвършено здрава.Благодарете на духовете за лечението.

Същностите  имат изискване за специален хранителен режим след операция и докато пиете билки. Забранено е да се консумира  лютиво, свинско месо, алкохол, черен пипер. Тези продукти пречат на енергоинформационният пакет да стига до клетките на тялото и да прпоменя програмата, която е довела до болестното състояние.

След операция е необходим 40 дневен период на сексуално въздържание след първа операция и 8 дена след всяка следваща. Секса е абсолютно забранен след енергийна намеса от страна на духовните лечители. Това е необходимо на организма, не само за да използва максимално енергията си за оздравяването, но и за да не се получат поражения в новата енергоинформазионна система.. Избягвайте и тежки физически упражнения, не вдигайте повече от 3 кг. през целия възстановителен период.

Ако не ви бъде направена операция, не означава, че сте неизлечимо болен или духовните лечители не искат да ви лекуват. Единственият извод, който трябва да си направите е, че Същностите  са преценили, че е най-добре за вас да се потопите в лечебния поток в Каза. Той има мощно въздействие и следва да прекарате максимално време в него.

Духовете  могат да ви предпишат билки. В началото те са представлявали течни екстракти. Днес са капсулки от типа на хомеопатичните лекарства. Направени са на основата на билката пасифлора, тъй като тя е много добър енерго-информационен носител. Заредени са с лечебна информация за всеки конкретен човек. Не бива да бъдат приемани от други хора. Една опаковка стига за около 55 дена и струва 50 реайса (местната валута). Същностите  преценяват дали да ви изпишат билки и колко опаковки.

В Каза можете да зададете и въпрос към духовете. Разбира се, той трябва да е от глобално значение за вас. Същностите могат да бъдат помолени да съдействат за отказване от различни пристрастявания – алкохолизъм, наркомания и т.н.

Може да ви бъде предписан сеанс на „Кристална баня” (неправилно преведено на английски като „кристално легло”). Това е уред с който чрез  цветни диоди положени в 7 кристала, се изпраща в период от 20 минути електромагнитни импулси към седемте психобиогенератора (чакри) на физическото ви тяло. Тези сеанси помагат за балансирането, пречистването и възстановяване на енергийната структура на тялото. Един сеанс струва 20 реайса.

В Каза се предлага лечебна супа, която е безплатна. Всеки вторник сутрин към 7.30 часа можете да се включите към доброволците, които чистят и режат зеленчуците за супата. Това е интересно и приятно занимание при което вие се включвате активно в дейността на общността и се запознавате с различни хора.

Добре е да си купите и от специално заредената с енергия вода отдуховните лечители, която има различна информационна структура и се нарича „благословена вода”. Много хора разказват за силния лечебен ефект, който тази вода има. Можете да си направите лекарство с нея. На лист хартия си написвате трите си имена, дата на раждане и се подписвате. Ако не можете да пишете по някаква причина,поставете отпечатък от десния си палец  или показалец вместо подпис. Прикрепяте листа към бутилка с вода на Жоао, в която има не по-малко от 250 мл. Обръщате се с молба към Съществата да заредят тази вода като лекарство за вас. Изчакайте 15 минути и прибавяте тези 250 мл. към 6 литрова бутилка с вода (минерална, изворна), от която предварително сте отсипали 250 мл.  Преместете листа върху голямата бутилка, прикрепете го стабилно. След 24 часа лекарството ще е готово. Приемайте три пъти на ден по 30 мл., 15 минути преди хранене. Добре е преди всеки прием да се обръщате към духовните лечители с благодарност за подкрепата и с молба за въздействие, описвайки им актуалното ви състояние. Приемайте водата-лекарство бавно, представяйки си, как тя като светлина влиза във всяка ваша клетка и ú въздейства лековито. Имайте предвид, че можете да си направите лекарство така, само ако сте били в Каза или на семинар или е изпратена ваша снимка за дистанционно въздействие. Можете да си направите и профилактична вода. Капвате няколко капки от водата на Жоао в бутилка с минерална или изворна вода. Изчаквате 15 минути и можете да консумирате. Когато стигнете до дъното на бутилката, изсипете оставащото количество вода в нова бутилка и т.н. Съхранявайте водата на Жоао в хладилник, защото информацията, която тя съдържа,  се съхранява най-продължително време на около 5°С. Профилактичната вода може да се приема от всички членове на семейството и от приятели. Лекарството, направено по гореописания начин се използва само от личността, която е оставила вибрационният отпечатък (не зависимо дали е чрез написване на име или чрез пръстов или друг вид  отпечатък).

Може да ви бъде препоръчано да отидете до водопада, който се намира в близост до Каза, където също действат специфични лечебни сили. Земята, на която е построена Каза е с много мощни целебни вибрации. Водопадът се нарича  „Водопадът на Лазар”, намира се на около 800 м от Каза и не бива да ходите там, ако духовните лечители не са ви казали изрично да го направите.

Жоао препоръчва три молитви, които да включите във вашия ежедневен наряд докато сте в Каза. Добре е да ги правите всеки ден и когато сте другаде.

Първата е „Молитва на Милосърдието”:

Господи, Отче наш Всемогъщи и милостиви, Дай сила на тези, които са в лишение, дай Светлина на търсещите  Истината и вложи състрадание и милосърдие в човешките сърца.

Боже, дай на пътника пътеводна звезда, на тревожния – утеха, на болния – почивка.

Отче, дай на съгрешилите покаяние, на Духа – Истина, на детето – водител, на сирака – баща.

Господи, нека Твоята благодат да се излее върху всичко, създадено от Теб.

Господи, благослови онези, които не Те познават, да ти бъдат верни и предани, и дари надежда на страдащите. Нека Твоята милост позволи на Духовете утешители да разнесат навсякъде мир, вяра и надежда.

Боже, един лъч светлина, една искра от Твоята Любов може да изпепели цялата земя. Позволи ни да пием от извора на Твоята изобилна и безпределна благодат, и всички сълзи ще се пресушат, всички болки ще утихнат. Само едно сърце и една мисъл ще се издигнат към теб като вик на любов и разпознаване.

Както Мойсей на планината, и ние те очакваме с отворени обятия. О, Мощ! О, Благодат! О, Красота! О, Съвършенство! Желаем някак да постигнем Твоята Божия милост.

Боже, дай ни сила да подпомогнем нашето израстване и да се повдигнем към Теб. Изпълни ни с чисто Милосърдие, дай ни вяра и разумност, дай ни смирение и простота, които ще превърнат душите ни в огледало, отразяващо Твоя Образ.

Амин.

Втората е „Господнята молитва”, но в оригинален превод от арамейски:

О, всемирни Родителю на всяко сияние и вибрация. Смекчи основата на нашето съществуване и отвори място в нас, където да пребъде Твоето присъствие.

Изпълни ни с твоята творческа сила и дай ни власт да родим плода на Твоята мисия.

Позволи на всяко наше действие да даде плод в съгласие с нашето желание.

Дари ни с Мъдрост да изработваме и споделяме с другите онова, което е нужно на всяко същество, за да расте и процъфтява.

Развържи заплетените нишки на съдбата, които ни сковават, както и ние освобождаваме другите от примките на минали грешки.

Не позволявай да бъдем изкушени от онова, което би ни отклонило от истинското ни предназначение, и освети възможностите на настоящия миг.

Защото Ти си основата, Ти си плодоносното откровение, рождението, могъществото и завършеното изпълнение, щом всичко бъде събрано и превърнато отново в едно цяло.

Амин.

Третата е „Молитва на Божествената Майка”:

Майко, наша, чието тяло е Земята, свещено да е съществото Ти. Да растат градините Ти, да бъде волята Ти в нашите градове, тъй както и в Природата.

Благодарим ти за този ден, за храната, въздуха и водата.

Прости ни греховете срещу Земята, както и ние се учим да прощаваме един на друг.

И не ни оставяй да изчезнем, но избави ни от нашата неразумност.

Защото е твоя красотата и силата, и целият живот, от раждането до смъртта, от началото до края.

Амин.

Тъй да бъде завинаги. Бъди благословена.

Какво можете да очаквате от Семинарите?

На семинарите се съблюдава законодателството на страната, където се провеждат. Миналата година (2011) във Виена бяха забранени видимите операции и билките. Това бе потвърдено ден преди да започне семинара и много хора се почувстваха излъгани. Жоао де Деус няма вина за тази ситуация. До последно е търсена възможност за компромис. На семинарите в Германия (2011) и в Швейцария (2012) също не бяха извършвани видими операции. Европейското законодателство забранява това.

На семинарите има много хора и чувството, че се загубваш в множеството е налице при повечето хора. Истината е, че Същностите  могат спокойно да ви въздействат и при такава ситуация, но ако вие сте се потопили в атмосферата и сте хармонични със случващото се. Въздействието изисква вие да сте максимално концентрирани и отворени към него, за да може да бъде установена добра връзка.

Минусът на тези семинари е, че са по 3-4 дена и организацията им предполага такса за вход.

Понякога духовните лечителиу препоръчват задължително да се отиде в Бразилия. Това не бива да ви плаши и да смятате, че сте безнадеждно болен. Просто същностите  смятат, че за вас е необходимо да се потопите в енергийния поток на Каза за по-дълбоко изцеление.

Дистанционно въздействие по и чрез снимка

Хиляди хора всеки ден изпращат снимки в Каза с молба за помощ. Изискванията за снимката са: да сте облечени в бяло, да сте с боси крака, да сте в цял ръст. Направете снимката, така че фонът да е максимално изчистен от цветове и присъствие в кадър на излишни предмети. На гърба на снимката напишете трите си имена, дата на раждане, точен адрес и диагнозата. Написаното играе роля на молба да бъдете лекувани и позволява на духовните лечители да получат необходимата информация за вас. Ако нямате точна диагноза, опишете симптоматиката на проблема. Отбележете дали искате да пиете билки, за да могат да ви бъдат предписани, ако да.

От личен опит знам, че ако пиете билки лечението ви ще е по-ефективно, тъй като билката е носител на новата програма за вашите клетки. Има излекувани хора и без да пият билки, но те са използвали светена вода като лекарство и са участвали активно чрез молитви и медитации в собственото си изцеление.

След като получат необходимата информация за вас от снимката, Същностите  включват в енерго информационна банка за лечение. Вие оставате там завинаги, но е необходимо ежедневно да се обръщате с молба към Духовните лечители. В тази молба освен да опишете какво ви притеснява към момента е добре да им благодарите за помощта. По този начин вие поддържате отворен канала, по който те да ви въздействат. Не може да очаквате реална помощ, ако изпратите снимката си и после забравите за това. Тогава намесата на духовете  ще се тълкува като агресия към вас. Д-р Аугусто казва, че изцелението изискава: Търпение, Постоянство, Настойчивост и Вяра.

През цялото време вие сте включен в мощно поле, изпълнено с безусловна любов. Можете да отчитате положителна промяна у себе си на много нива. Много хора забелязват, че им става по-лесно да се справят с всичко в ежедневието си; започват да им се случват по-често положителни неща; запознават се с хармонични с тях хора.

Когато имате потребност, можете да изпратите нова снимка. Аком пиете билки, то е добре да не прекъсвате лечението и да изпращате снимка преди да сте привършили капсулите.

По снимка може да ви бъде направена и репрезентативна операция. Ако не можете да пътувате, можете да помолите ваш близък да отиде в Каза вместо вас с ваша снимка и по нея  чрез него да ви бъде направена операция. Имайте предвид, че това е ваше желание, но Същностите  могат да преценят, че  това във вашия случай не е удачно.

Премахват ли духовните лечители   причините за заболяването?

От преживяното и чутото в Каза съм разбрала, че духовете работят върху  причините за проблема. Те могат да са ментални, емоционални, физически или духовни, или пък комбинация от тях. Имайте предвид, че тази намеса не ви отменя. Вие трябва активно да участвате в този процес.духовете  могат да насочат мислите ви, за да видите същината на проблема. Същностите  могат да ви въздействат на всички нива, но отговорността на всеки сам за себе си остава.

Когато изучавате поведението, светоусещането и убежденията на човечеството на планетата, не е трудно да стигнете до заключението, че хората се намират в различни състояния на съзнанието, т.е. че са в различни стадии на духовно развитие. Тези стадии съответстват на различните нива на разбирането на духовната страна на живота. Имайте предвид, че духовното развитие е основно пътят, който изминаваме в посока към правилен начин на мислене и чувстване. За да ви дам някаква представа за лична класификация, ще ви дам примерен обзор на стадиите на духовно развитие:

  1. 1.      Увереност.

Първата крачка на духовния път е да бъдеш уверен в себе си. Без увереност не е възможно да постигнеш нищо. Съмнението пречи на увереността. Когато отстраните всички отрицателни мисли, ще разберете, че положителното вече се е случило, че вашите модели на поведение се преподреждат. Когато съмненията се разсейват, веднага се появява увереност. Трябва да сте наясно с факта, че вашият път е специфична индивидуалност и от вас най-вече зависи, колко бързо ще се движите напред.

  1. 2.      Неосъждане, толерантност

Следващата крачка е да спрете да обвинявяте другите хора и самия себе си. Духовното пътешествие е пътешествие към самия Себе си, а когато вие сте завладяни от самоосъждане, не ви се иска да се приближите към самия себе си. Това ви се струва безинтересно и безсмислено. Без това съзнателно движение по посока към самия Себе си, вие няма как да се придвижвате по духовната пътека. Вие ще намирате негативни качества у себе си, но не е задължително да осъждате себе си заради това. Проучете ги, опитайте да ги отстраните с любов. Всеки път, когато вие осъждате себе си, като защитна реакция осъждате и другите. Не го правете. Каквото и да става около вас и спрямо вас, не го приемайте лич­но. Личната значимост в този смисъл е върховната проява на егоизъм, тъй като смятаме, че всичко е свързано с нашето „аз“.  Другите хора не правят нищо заради вас дори в пряк контакт. Правят го заради себе си. Всеки живее в собствения си свят, в собствения си ум, неговият свят е съвсем различен от онзи, в който живеем ние. Когато приемаме нещо лично, ние смятаме, че другите знаят какво има в нашия свят и се опитваме да проектираме своя свят върху техния. Склонни сме да правим предположения за всичко. Проблемът с предположенията е, че вярваме в истин­ността им. Правим предположение, разбираме нещо неправилно, приемаме го лично и в крайна сметка създаваме истинска драма за себе си. Виждаме само онова, което искаме да ви­дим, чуваме, каквото желаем да чуем. И най-вече бързаме да осъдим другия. Това единствено може да доведе до свиване на нашето съзнание, а не това е нашата цел. Ако гледате на хората, които са ви провокирали като на ваши добри учители по пътя на Духа, ще се концентрирате в поуката от ситуацията.

  1. 3.      Похвалата.

Третата крачка е да хвалиш себе си и другите хора. Да хвалите другите е следващата крачка, след като се научите да не ги осъждате. Похвалата изразява вашето одобрение. Тя възпламенява духа, а присъствието на духовното начало ви възвисява, възвисява и другите хора и цялото обкръжение. Когато похвалите себе си или някого другиго, вътре във вас се създава пространство, изпълнено с радост. То се превръща в база за хармоничен и синхронен живот. Сърдечната ви чакра затрептява с по-висока честота.

            4. Искреността.

Четвъртият закон на духовното развитие предполага във всяко отношение да бъдете честни. Не лъжете сами себе си и не се опитвайте да лъжете другите. Вие не сте на духовния път заради някой друг. Духовното търсене без искреност е напразно. То няма да донесе никаква полза. А когато това се прави с искреност, идват спокойствието, щастието и радостта, които може да изпитате на този свят. Лъжата създава грешни модели в нашето съзнание и неминуемо води до редица заболявания, които можем да отстраним само с коригиращи мисловни модели основани на истина.

            5. Отговорността 

Петият закон на духовното развитие е отговорността. Духовният път не е бягство от отговорност, а приемането ú върху себе си. Колкото повече отговорност поемате върху себе си в своя живот, толкова повече израствате по своя път. Ако се оплаквате от трудностите, те само ще се увеличават. Орисани сме да си „носим кръста” и ако не го правим с достойнство и разум, а се опитваме да заобиколим трудностите, сме изправени пред още по-сложни предизвикателства. Ние сме бегачи с препятствия, които не можем просто да заобиколим. Най-опасното за нас е, когато сме болни, просто да очакваме някой с вълшебна пръчица да премахне болестта, без да се опитаме да осъзнаем, какво ни е довело до нея. Това е един тежък въпрос за всички нас. В повечето случаи ние смятаме, че съдбата неправомерно е отнела от нас здравето. Истината е, че за всичко си има причини и трябва с упоритост на мисълта и трезва преценка на начина си на живот да стигнем до тях. Осъзнаването на причините, поемането на личната отговорност и правене само на най-доброто, на което сме способни са панацеята за разрешаването на проблема.  Правете най-доброто, на което сте способни, при всички обстоятелства в живота си. Това ви прави максимално отговорни във всеки един миг.

           6. Освобождение от миналото. 

Позволете на миналото да си отиде. Способността да се освободиш от него с опрощение и любов е гаранция за хармонично и синхронно настояще. 
Гледайте на миналото като на сън. Така ще можете да се върнете в настоящия момент. Ще разберете, че не е задължително да полагате усилия, за да се намирате в настоящия момент, ще усетите, че в сегашния момент духът е възпламенен и е достатъчна само искра, за да се прояви.

            7. Приемането

Седмият закон на духовното развитие е изграждане на умение да създавате хармонична атмосфера около себе си. Вие може да мислите, че обкръжението около вас ви създава, но всъщност вие създавате вашето обкръжение. Според квантовата физика информацията привлича подобието, ако не сме хармонични, привличаме подобни хора към себе си. Анализирайте. Търсете възможните обяснения и начини за корекция на това, което не възприемате като положително за вас. Едновременно с това поемайте  отговорност за собствените си мисли, думи и действия. В този случай приемането става пораждащ процес на хармонично обкръжение.

             8. Осъзнаване неизбежността на смъртта на физическото тяло. 
Осмият закон на духовното развитие е осъзнаването, че смъртта е неизбежна. Доколкото вътре в нас съществува усетът за нещо съкровено, което не умира, ние можем напълно да осъзнаем, че духовният напредък не се изгубва с тленното ни тяло, а е част от пътя на Духа. Нашите усилия не са напразни и стореното не се изгубва след нашата физическа смърт.

             9. Доверие във Висшия Разум.

Вярвайте във Висшия и Безкраен Разум, който е създал всичко съществуващо, от явленията от космически порядък до взаимодействията на гените, атомите и молекулите в нашия свят. Много са нещата, които се случват с нас и ние не ги разбираме, но безрезервното доверие в космическия ред е предпоставка за целенасочено търсене на истината от наша страна, а не за лутане в неизвестното. Това доверие ни кара да работим активно за разширяване на съзнанието. Това от своя страна води до правилни насоки за поведение, до по-успешен живот като цяло.

            10. Осъзнаване  Единството на живота

Когато човешкият ум се намира в стрес и напрежение, той оценява, съди, дистанцира се,  установява рамки. По такъв начин той изключва себе си от жизнения поток на Единството на живота. Това неминуемо води до разрушаване на индивидуалния модел на матрицата на живота, а това не ни носи нищо добро. Никога не забравяйте, че сте неразривна част от цялото.

             11. Любовта е наша природа.

 Когато осъзнавате единството на цялото мироздание, не ви е необходимо да полагате усилия, за да обикнете другите. Любовта е наша природа. Осъзнайте, че любовта не е действие, извършвано от вас, не е морално задължение, което сте длъжни да изпълнявате. Във всеки момент, на всяко място, вие можете просто да седнете и да се отпуснете, знаейки, че вътре във вас има чисто пространство, изградено от любов. Това вътрешно пространство сте самите вие, вашата дълбока, изначална същност. Когато чувствате това, вие се намирате в контакт с вашия духовен потенциал.

              12. Равновесие.

Да бъдеш в равновесие между активността и почивката, между насладата от външния свят и възвръщането към самия Себе си. Вие сте надарени с таланти и способности. Правилно се разпоредете с всичко, с което сте надарени, проявявайте го и уравновесявайте всичко с медитация и самовглъбяване във вашето съзнание. Слушайте „гласа” на сърцето си, той ще ви напътства. Много важен момент за постигане на равновесието е да бъдем безпогрешни в словото си. Казаната дума е хвърлен камък, много мощна енергия, която само ние можем да контролираме.

             13. Себеосъзнаване

Себеосъзнаването е следващият закон на духовното развитие. Нашето физическо  тяло е сложна система от милиони клетки. Всяка от тях има своя памет и свое съзнание, своя връзка с мирозданието. Научете се да говорите на вашите клетки, да им изпращате любов, да им разяснявате вашите изисквания. Помолете ги да пропускат новите енергии от Светлината и да ги усвоят по най-правилния начин за вас. Когато се научите да общувате с тялото си, ще осъзнаете, колко по-лесно е да установите контакт с Духа, защото ще бъдете със съзнание, разширено и вибриращо с честотата на горните фини тела. Извисяването е път на себеосъзнаване, на навлизане дълбоко навътре в опознаване на нашата цялостна същност.