Агресията

Рейтинг
УжаснаОтлична 

Агресията е поведение, което цели да причини загуби или вреди на друго живо същество. Тя е пряка, чрез физическа сила, или вербална, чрез думи. Когато сме агресивни се опитваме да удовлетворим потребностите си чрез пренебрежение, унижение, незачитане на другите, физическо надделяване и нараняване.

Вербалната агресия, е вид насилие, което се характеризира, с желанието да се навреди на друг човек чрез болезнено послание.

Тя може да се прояви под формата на обиди или дисквалифициращи думи, а целта е уронване на репутацията на жертвата. Вербалния агресор иска да покаже колко той е по-добър, по умен и пр. от обекта на неговата агресия.

Аз искрено съжалявам агресорите. Те не предполагат, че отрицателните мисъл форми, които създават, за да навредят на жертвите си в действителност остават като дълбоко закътани програми в тяхната лична информационна система, което ще бъде причината освен да прекарват дълго време в полето на собствения си АД след състоянието наречено „смърт“ да се прераждат отново и отново на планети с нисша вибрация като жертви на собствените си модели на поведение.

 

Вербалните агресори притежават различни характеристики (които аз бих нарекла дефекти):

1 Агресивните личности са нетолерантни фанатици


Вербалните агресори са нетолерантни хора , които не зачитат мненията, нагласите или поведението на другите. Те са хора, пълни с предразсъдъци. Това ги кара да реагират по един агресивен, обиден и необразован начин, тъй като смятат, че няма причина да се възпрепятства собствената им воля. Нетолерантните хора са хора с висока степен на фанатизъм. Тези хора твърдо вярват в своите идеи, те ги защитават с прекомерна страст. Груповият фанатизъм също благоприятства формирането на предразсъдъци към други групи хора и е благодатна почва за междугрупови , а също така и за индивидуални конфликти.

Нетолерантните индивиди виждат другите хора като заплаха и когато някой се опитва да представи нови идеи , те действат враждебно. Тъй като имат дискриминационен манталитет и са фанатично впити в собствените си идеи, те са склонни да бъдат агресивни към други хора или общности.
  1. Вербалните агресори са авторитарни и се характеризират с недемократични и непримирими черти. Те са любители на реда, но от субективна гледна точка, т.е. въз основа на личните им критерии. Няма значение дали са прави или не, защото ако не им се подчинявате, те се ядосват. Авторитарната личност е съвкупност от индивидуални характеристики, които обикновено се създават по време на детството и включват недемократични и нетолерантни черти. Много пъти, който е израснал в среда с много правила и в която изразяването на идеи и чувства е ограничено, завършва с изкуствено    доминиращо положение във отношенията си с другите хора.

    Когато се натъкнете на авторитарен човек, няма значение, че те са прави или не, мнението на другите няма стойност и трябва да се подчинявате на тях или те се гневят.


3.Те ​​са пълни с предразсъдъци

Вербалните агресори са нетолерантни и имат твърде много предразсъдъци, т.е. предрешават, че дадено лице или ситуация не им харесват. Те са си създали стереотипни модели на поведение и не излизат от рамките им. В известен смисъл първите впечатления и пристрастия карат тези хора да атакуват интересите на другите, преди да разберат какви са те.

4. Те са психологически твърди

Тези хора имат твърда мисъл и преследват една истина, тяхна. Те не са хора, с които може да се води диалог и които търсят консенсус. Те се страхуват да се поддадат на мненията на другите, защото смятат, че само те са прави. Всичко, което не отговаря на тяхното мислене, е погрешно и по този начин се гарантира, че единствената съществуваща истина е тяхната.

Те си мислят, че трябва да бъдат психологически твърди, като за тях всичко е добро или лошо. Няма средно положение. С други думи, или всичко е бяло или всичко е черно. Това се случва, защото като цяло насилниците са израснали в семейства, които са се отнасяли с тях по този начин.

5. Те не се самокритикуват и не приемат критиката

Тъй като те са психологически твърди хора и вярват, че има само една истина, те не знаят как да се приспособят към критиката. Това се случва, защото всяка критика се възприема като място за тяхната идентичност и начинът им на тълкуване на реалността. Те не разглеждат възможността, че критиката може да има конструктивен принос.
Вместо това те критикуват другите с голяма лекота. Те търсят недостатъците на другия човек и ги смазват емоционално като дори измислят слабост, за да накарат жертвата да се чувства зле. Това не е конструктивна критика, а действие, целящо да накара някой да се чувства зле, за да се наслаждават на тяхната реакция.

6.Те се обиждат лесно и са емоционално нестабилни.


  1. мнителност поради което имат склонност да се чувстват лесно обидени.


  1. Този тип хора не само малтретират партньорите си психологически, но обикновено разширяват този тип поведение, например, с децата си и дори могат да нанасят физически щети на домашните любимци. Те са жестоки и безчувствени хора.

 

  1. Те не съжаляват за действията си, защото от малки са се превърнали в социопати.


10. Те дискриминират

Този модел на мислене, основаващ се на предразсъдъци и стереотипи, ги кара да станат дискриминиращи и нетърпими хора, които винаги се гневят ако нещата не вървят както те искат. Обикновено те дискриминират въз основа не само на раса, пол, сексуална ориентация, увреждания или други заболявания, но и на религия, идеи, философски възгледи.

11. Те не слушат мнението на другите

Вербалните агресори са нетолерантните хора. Те защитават своите идеи и никога не слушат мнението на другите, Те мислят, че са прави във всичко и тяхната идея е единствената, която има значение. Те смятат, че да изслушат друго мнение е загуба на време. На практика това означава, че мнението на другите не съществува.

12. Те имат проблеми с междуличностните си отношения

Като се вземат предвид горните характеристики, е ясно, че хората с нетърпимост имат сериозни затруднения в поддържането на междуличностните отношения и често влизат в конфликт с други хора. Те винаги се опитват да бъдат прави и презират другите хора , като омаловажават техните познания и способности.

За хората с нетърпимост, нещата са са бели или черни, те не знаят, че между бялото и черното има хиляди нюанси на бежовото и сивото. Това са хора, които искат да държат всичко под контрол, защото са израснали в семейства, които като цяло са ги образовали по този начин.

Ето защо, който е нетърпим, има тенденция да категоризира като „врагове” хора,

които не са позиционирани в тяхна полза по определени въпроси.

13. Страх от несигурност

Вербалните агресори искат да имат всичко под контрол. Тъй като те се паникьосват от вътрешната си несигурност те не искат да приемат, че има други гледни точки и че животът не винаги е добре свързан. Те мразят спонтанността и непредвидените обстоятелства.

Причина за това е тяхното твърдо мислене, Те са сигурни, че има само една истина и това е тяхната истина. Когато има друго мнение вътре във вербалния агресор се генерира голямо безпокойство. Именно този страх от непознатото ги кара да се държат по този нетолерантен начин. Това е техния начин да си гарантират, че единствената съществуваща истина е тяхната и на никой друг.

14. Агресорите са непреклонни хора, злобни и горди хора . За съжаление те възприемат всичко, което се случва около тях, дори реално да не ги засяга, лично и мислят, че са засегнати. Това ги прави отбранителни и се опитват да бъдат силни. Истината е, че да бъдеш горда личност не е показател за психически силен човек, това е симптом на слабост.

15.Икат да са винаги център на внимание и да налагат своето мнение. Искат да са оценени от обществото и всички да ги следват, защото както казах по-горе, те си въобразяват, че тяхната истина е единствената сила, която движи вселената. За голямо съжаление това е признак на дълбоки психически проблеми, дължащи се на емоционални травми може би не само от детството, но и от много минали прераждания.