Петък, Януари 27, 2023

Статии

Хаторите

Рейтинг

Понастоящем даваме информация за Слънчевия холон, защото вие колективно навлизате в несигурен и дълбок преход в съзнанието на планетата. Както при всяко възприятие, получените знания са свързани с перспективата, от която се разглежда ситуацията. В този смисъл ние не се различаваме от вас. Само, че виждаме неговите трудности и неговите потенциали от други измерения на съзнанието. Имаме различни перспективи за вашата ситуация. Ще обясним това възможно най-кратко, за да стигнем до звуковата медитация. Ние смятаме, че тази информация може да ви бъде от полза.

Всичко във Вселената е танц на светлина, енергия и материя. От гледна точка на най-високите измерения, които сме постигнали и които наричаме Aítos, няма конфликт. Всички полярности се разрешават при безкрайно разширяване на съзнанието. По този начин, от тази гледна точка, всичко, което се разкрива във вашето преживяване на вашата Земя, е проява на светлина и енергия и е подобно на сънищата в природата. То няма вещество. Това е магическа визуализация на Космическия разум. Нещата обаче стават „малко лепкави“, когато съзнанието се спусне от по-висшето си измерение до разклащането на субатомни частици - сблъсъците на светлина, енергия и материя, които са атомните танцуващи дервиши, отговорни за вашия сетен свят. Между другото, от гледна точка на въплъщението на вашата Земя понякога е трудно да се намери спокойствие на ума.

Слизайки по-надолу към Земята, така да се каже, към земното, вие сте в средата на масивни хаотични възли. Някои от тях засягат климата, океаните, екосистемата, политиката, социалното ви устройство и самото съществуване на цивилизацията, каквато я познавате. Не се обезсърчавайте от тази лавина от промяни, защото това също така е голяма възможност да се развиете с голяма скорост. Тези, които откажат да се развиват, ще си заминат. Яхването на ветровете на промяната е ваше духовно предимство е разумно да се направи от всички перспективи. Една от големите трудности в този планетарен преход е, че вашата умствена, емоционална, физическа и духовна жизненост могат да бъдат силно изчерпани. Тук имаме предвид жизнеността на вашето KA (вашето фино енергийно тяло) и вашето KHAT (вашето физическо тяло). Тази загуба на жизненост може да им повлияе на множество нива и по сложни начини. От всички наши перспективи, с изключение на Aitos, който вижда всички явления като мечта, вие сте на ръба на по-трудни и предизвикателни времена. И въпреки това сред такъв натиск вие можете да добиват диаманти. Тези диаманти не са от тази Земя, а са родени от собственото ви съзнание, докато се справяте със сложностите на земния си живот. Управлението на живота ви от малко по-висока позиция в съзнанието е всичко, което е необходимо, за да започне каскадата на ускорената еволюция. Това е мястото, където Слънчевият холон може да ви помогне ... да ви даде начало за справяне с деморализиращите и изтощителни ефекти от работата с множество и много сложни хаотични възли. Понастоящем има много неща, които бихме могли да ви предложим, но ние избрахме Слънчевия холон, защото той е форма на ефирен огън. И има способността едновременно да пречиства и трансформира съзнанието. Това е много ефективен инструмент за ускоряване на вашата собствена еволюция.

                Предадохме този метод на свещениците и жриците в храма Дендера в древен Египет. Тази техника генерира у тях дълбоко извисени състояния на съзнание, чрез които те можеха да общуват директно с нас и им позволи да се съживят за разширяване на съзнанието си. Медитацията използва барабан и взаимодействието на три вокализации, които предават звукови кодове.

                Има три начина за работа със Слънчевия холон, които искаме да обясним:

-          Първата форма (Движение): Ето как инструктирахме посветените в Дендера да работят с медитацията . (Тази форма трябва да се практикува само ако имате добро чувство за баланс) Заставайки с крака на ширината на раменете, насочете вниманието си съзнанателно в слънчевия си сплит. Представете си, че в тази област има светлинна топка, подобна на слънцето. Вътре в слънцето има ярко бял анкх. Този анкх ви защитава, защото е енергиен подпис с много високо духовно измерение. И също така ще предава мощни енергии за повишаване на живота на вашите KA и KHAT. Позволете на всеки импулс на барабана да удари тази ефирна огнена топка във вашия слънчев сплит. Позволете на Слънчевия холон да трепери с всеки удар на барабана и оставете тялото ви да се движи в ритъма според вродената мъдрост на собственото ви тяло. Ако се чувствате призвани да го направите, позволете си да издавате звуци, докато се движите. Втората форма (седнала).

-          Вторият начин да работите с тази техника е да седите с краката си в контакт с пода или земята. Всичко останало при медитацията е същото като първата. Забележете ярко белия анкх в средата на вашия слънчев сплит. Позволете на всеки импулс на барабана да удари топката огън (т.е. Соларният холон). Оставете холона да трепери с всеки ритмичен импулс и оставете тялото ви да се движи спонтанно според собствената му вродена мъдрост. Както в Първата форма - ако се чувствате призвани да го направите - издавайте звуци, които резонират с това, което чувствате, и с движението на тялото ви.

-          Трета форма (неподвижност). Третият метод се практикува в неподвижност. Може да се прави в седнало или легнало положение. Както и при другите два метода, фокусът на вниманието ви е върху вашия слънчев сплит. Забележете ярко белия анкх в центъра на огнената топка. Позволете на звука на барабана да удари огнената топка (т.е. Слънчевия холон). Оставете холона да трепери с всеки импулс. При този метод вие не издавате звуци - умишлено - нито движите физическото си тяло. Но ако звуците и движенията възникнат спонтанно, оставете ги да се разгърнат. ...

Обобщение Този първичен метод, който описваме по-горе, има за цел да позволи на Слънчевия холон да ви укрепи и пречисти. Това е основата за всички употреби на този холон и ви препоръчваме да работите с него по възможност ежедневно. Сега ще насочим вниманието ви към интересно приложение на Слънчевия холон - психонавигация. Използването на Слънчевия холон за психо-навигация в пространството и други измерения на съзнанието ще бъде интересна за мнозина. Има метод, който бихме искали да обсъдим, защото той формира основата на всички други психо-навигации, използващи Слънчевия холон. Целта му е да привлече директно към вас съживяващите енергии, излъчвани от слънцето, звездата в центъра на вашата собствена слънчева система. Слънчевият холон е етерна форма и не е ограничен от време или пространство, както е вашето физическо тяло. Слънчевият холон може също да бъде транспортиран незабавно до друго измерение или до друго място в космоса. За да привлечете ревитализиращи енергии от слънцето, просто правите следното: След като работите със звуковата медитация за няколко минути, уверете се, че имате ясно усещане за Слънчевия холон във вашия слънчев сплит. Уверете се също, че анкхът излъчва енергия. Ако не възприемате излъчванията на светлина и / или енергия, идващи от анкха, работете с холона, докато не ги почувствате. Тогава си представете, че плавате в космоса пред слънцето. Ще бъдете във вашето енергийно тяло , и не може да бъдете изгорени. Слънцето непрекъснато предава енергия чрез слънчеви ветрове - наричани още слънчеви течения - и това е поток от мощни енергии, от които ще се възползвате. Слънчевият холон съвпада с енергиен подпис на същото фино тяло на слънцето (т.е. КА на Слънцето) и вашият слънчев холон ще привлече към себе си силно мощни енергии а вашето КА тяло спонтанно ще намали честотата на тези слънчеви лъчи енергии, така че те да могат да бъдат използвани от вашето физическо тяло (KHAT).

Това, което правите с тези увеличени енергии, ще бъде ваша отговорност. Затова настоятелно ви препоръчваме да използвате повишената си енергия в положителни начини за цял живот. Целият живот в космоса е взаимосвързан и когато постигнете по-високи енергийни състояния, ще откриете нуждата от по-голяма отговорност от ваша страна. Тези от вас, които са напреднали психонавти, могат да изследват други слънчеви системи, както и други измерения на съзнанието. Винаги имайте възприятие на анкх, когато изследвате други измерения на съзнанието или други звездни системи. Ние настояваме за тази жизненоважна точка, защото ankh ще ви защити, ако случайно изследвате пространства, които не са полезни за вас. С други думи, не всички звездни системи или измерения на съзнанието са доброжелателни. Някои са подли и ако в своята наивност се натъкнете на звездна система или измерение, в което не бива да се намирате, вашият анкх ще ви защити. Има много повече неща, които бихме могли да кажем за Слънчевия холон и неговите потенциали, но тогава това съобщение ще бъде много, много по-дълго. Всички знания, от които се нуждаете, за да се възползвате пълноценно от Слънчевия холон, са кодирани в ярко белия анх. Размишлявайте върху този ключ към висшите измерения на духовното знание и той ще разкрие всичко, което се изисква. Нека Слънчевият холон и изящната мистерия на слънчевите ветрове и слънчевия ток ви носят нагоре в космическото съзнание. Пожелаваме ви да откриете много диаманти по време на престоя си на Земята. И когато времето ви изтече, нека наистина да почувствате и да кажете , че животът ви сее обогатил. Нека сърцето ви бъде по-леко от перо, тъй като всички съжаления, ядове, страхове и скърби бяха разтворени в трансформиращата се благодат на Диамантените светлини.

Мисли и наблюдения на Том Кениан: Соларната холонова звукова медитация продължава 11 минути и 13 секунди. Не слушайте тази звукова медитация в ситуации, които изискват бдителност, като шофиране на кола или работа с машини. Двойка стерео слушалки ще осигурят по-добро звуково изживяване, освен ако нямат висококачествени стерео високоговорители, добре разделени, за да получат пълния ефект на стерео полето. Мисля, че инструкциите на Хаторите за Слънчевия холон са съвсем ясни, така че не виждам нужда да се доразвивам по-нататък. Имам обаче някои наблюдения по отношение на ankh. Един от важните ключове за този метод е в ankh, който хаторите споменават многократно. Неговото централно разположение в Слънчевия Холон говори за важността на Анкх. Разбрах от собствения си опит, медитирайки върху анкха, както се предлага от хаторите, че медитацията може да разкрие огромен рог на изобилието от духовно знание.

Анкхът е бил много важен символ в Древен Египет. Често се описва като техника за изпращане на енергийни лъчи в различни форми, като силови линии и понякога като поток от много по-малки анхи. Тези излъчвания на фини енергии често са били насочвани от бог, богиня или други фигури към човешко същество или друго божество. Описанията на ankh, предаващи мистичните му сили, изглежда са били ограничени до важни социални фигури като фараони и други персонажи. Но езотеричното познание, което дойде от Египет, включваше много видове медитации, използващи анкх. Коптските християни приели анкх като свой основен символ, който слял езотеричните знания на египетските училища за мистерии с християнството. Анкхът се състои от три части: кръстът, който представлява материята, Шен Ласо, който представлява духовната област, и Скен възелът, който свързва нашата духовна природа с материята (т.е. телата ни). Шен възелът представлява дъха ни. Докато дишаме, духът ни е свързан с телата ни. Но в момента на смъртта спираме да дишаме и духът ни е отделен от тялото. Той се плъзга, символично казано, през Шен Ласо в духовните светове. Интересното е, че подобен, но кратък процес обикновено се случва в състояния на дълбока медитация. В йога се нарича Кумбхака или спонтанно задържане на дишането, което се случва, когато умът навлиза в много фини сфери на възприятие (т.е. Самадхи). Изследователи в областта на невропсихологията, изучаващи медитация, съобщават, че дишането често става много повърхностно или спира напълно при субекти, които са влезли в дълбока медитация. Докато дъхът на човека е спрян, той или тя се плъзга през този пословичен Шен Ласо и е свободен да изследва духовните измерения на собственото си съзнание. Когато тялото се нуждае от повече кислород, човек вдишва спонтанно. Имайте предвид, че нещо много подобно може да се случи по време на хаториански звукови медитации. Тези, които работят с анкх като обект на медитация, вярват, че той е канал за енергии с по-високи измерения и също ключ, който отваря сферите на духовното знание. Вярвам, че това е така, предвид моя опит с този загадъчен символ. След като размишлявах върху Анкх по предложение на Хаторите, открих, че той със сигурност отвори необикновен междуизмерен портал, който дава достъп както до лични, така и до универсални езотерични знания. Хаторите предложиха да работя с Мултивселенска звукова медитация, когато медитирам с анкх. Открих, че това много помага като звуков съюзник в това начинание.

Том Кениън разрешава свободното ползване на това послание, но си запазва авторските права върху звука.

За да свалите файл със звуковата медитация кликнете върху "Click here" отдолу и изпълнете точка 1 и точка 2:

 

 Click here to listen to and/or download The Solar Holon Meditation.

1. Настиснето ограденият в червено бутон от снимката, който се намира най-горе в дясно на страницата, за да отворите менюто за сваляне. 

 

2. Натиснете  ограденият в червено бутон за директен запис на музиката за медитация на вашия комютър

 

 

 

Послание на Хаторите

Рейтинг

Послание на Хаторите (5-то измерение на светлината)

)Вашият свят е в средата на огромна метаморфоза. Това е като гигантска змия, която изхвърля старата си кожа. Нови реалности се появяват, когато старите реалности изчезнат.Като човек, въплътен в средата на тази радикална трансформация, предизвикателствата, пред които се изправяте, може понякога да изглеждат поразителни.

Прочети още: Послание на Хаторите

Триединен Пламък,Виолетов Пламък,енергията на живота

Рейтинг

ТРИЕДИНЕН ПЛАМЪК, ВИОЛЕТОВ ПЛАМЪК

ОГЪНЯТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ

Това е медитация за самолечение на висшите енергийни полета на човека. Контролирането на трите висши енергии: ВОЛЯ, МЪДРОСТ и ЛЮБОВ са действителната цел на нашето съществуване в материалния свят. Само във физическо тяло ние можем да изградим висшия МОРАЛ, който води нашата личност към извисяване на Духа. Само чрез работа с Трите Пламъка ние можем да се освободим от вечността на преражданията и да излезем извън полето на Закона на Кармата (Закона за причината и следствието).

Можете да направите следната медитация:

Прочети още: Триединен Пламък,Виолетов Пламък,енергията на живота

Агресията

Рейтинг

     Агресията е поведение, което цели да причини загуба или вреда на друго същество. Тя е пряка: чрез физическа сила или вербална-чрез думи. Когато сме агресивни се опитваме да удовлетворим потребностите си чрез пренебрежение, унижение, не зачитане на другите, физическо надделяване и нараняване.

    Агрецията се среща във всички области на съвременния живот: в семейството, в училище, на улицата, в работата, в спорта и във фейсбук. Тя генерира много голям енергиен заряд в човешката душевност. За съжаление той е отрицателно зареден и носи в себе си огромен разрушителен потенциа. Аггресоорите са така наречените енергийни вампири, които изчерпват енергията на своите жертви. Освен, че енергията им намалява, тяхната аура се свива и разкъсва и по този начин става възможно прилепването на духове, които не са поели към Светлината, а са привързани към Земята чрез своите отрицателни емоции, докато са били живи- алкохолици, наркомани, насилници.

    Тези разкъсвания в аурата на човешкото тяло водят до тежки заболявания на физическо ниво.

Вербалната агресия, е вид насилие, което се характеризира, с желанието да се навреди на друг човек чрез болезнено послание.

Тя може да се прояви под формата на обиди или дисквалифициращи думи, а целта е уронване на репутацията на жертвата.

Аз искрено съжалявам агресорите. Те не предполагат, че отрицателните мисъл форми, които създават, за да навредят на жертвите си в действителност остават като дълбоко закътани програми в тяхната лична енерго-информационна  система, което ще бъде причината освен да прекарват дълго време в полето на собствения си АД след състоянието наречено „смърт“, да се прераждат отново и отново на планети с нисша вибрация като жертви на собствените си модели на поведение.

Вербалните агресори притежават различни характеристики (които аз бих нарекла дефекти):

1 Агресивните личности са нетолерантни фанатици


Вербалните агресори са нетолерантни хора , които не зачитат мненията, нагласите или поведението на другите. Те са хора, пълни с предразсъдъци. Това ги кара да реагират по един агресивен, обиден и необразован начин, тъй като смятат, че няма причина да се възпрепятства собствената им воля. Нетолерантните хора са хора с висока степен на фанатизъм. Тези хора твърдо вярват в своите идеи, те ги защитават с прекомерна страст. Груповият фанатизъм също благоприятства формирането на предразсъдъци към други групи хора и е благодатна почва за между групови , а също така и за индивидуални конфликти.

Нетолерантните индивиди виждат другите хора като заплаха и когато някой се опитва да представи нови идеи , те действат враждебно. Тъй като имат дискриминационен манталитет и са фанатично впити в собствените си идеи, те са склонни да бъдат агресивни към други хора или общности.

Вербалните агресори са авторитарни и се характеризират с недемократични и непримирими черти. Те са любители на реда, но от субективна гледна точка, т.е. въз основа на личните им критерии. Няма значение дали са прави или не, защото ако не им се подчинявате, те се ядосват. Авторитарната личност е съвкупност от индивидуални характеристики, които обикновено се създават по време на детството и включват недемократични и нетолерантни черти. Много пъти, който е израснал в среда с много правила и в която изразяването на идеи и чувства е ограничено, завършва с изкуствено    доминиращо положение във отношенията си с другите хора.

Когато се натъкнете на авторитарен човек, няма значение, че те са прави или не, мнението на другите няма стойност и трябва да се подчинявате на тях или те се гневят.


3.Те ​​са пълни с предразсъдъци

Вербалните агресори са нетолерантни и имат твърде много предразсъдъци, т.е. предрешават, че дадено лице или ситуация не им харесват. Те са си създали стереотипни модели на поведение и не излизат от рамките им. В известен смисъл първите впечатления и пристрастия карат тези хора да атакуват интересите на другите, преди да разберат какви са те.

4. Те са психологически твърди

Тези хора имат твърда мисъл и преследват една истина, тяхна. Те не са хора, с които може да се води диалог и които търсят консенсус. Те се страхуват да се поддадат на мненията на другите, защото смятат, че само те са прави. Всичко, което не отговаря на тяхното мислене, е погрешно и по този начин се гарантира, че единствената съществуваща истина е тяхната.

Те си мислят, че трябва да бъдат психологически твърди, като за тях всичко е добро или лошо. Няма средно положение. С други думи, или всичко е бяло или всичко е черно. Това се случва, защото като цяло насилниците са израснали в семейства, които са се отнасяли с тях по този начин.

5. Те не се самокритикуват и не приемат критиката

Тъй като те са психологически твърди хора и вярват, че има само една истина, те не знаят как да се приспособят към критиката. Това се случва, защото всяка критика се възприема като място за тяхната идентичност и начинът им на тълкуване на реалността. Те не разглеждат възможността, че критиката може да има конструктивен принос.
Вместо това те критикуват другите с голяма лекота. Те търсят недостатъците на другия човек и ги смазват емоционално като дори измислят слабост, за да накарат жертвата да се чувства зле. Това не е конструктивна критика, а действие, целящо да накара някой да се чувства зле, за да се наслаждават на тяхната реакция.

6.Те се обиждат лесно и са емоционално нестабилни.

7.Те притежават голямамнителност поради което имат склонност да се чувстват лесно обидени.

8.Този тип хора не само малтретират партньорите си психологически, но обикновено разширяват този тип поведение, например, с децата си и дори могат да нанасят физически щети на домашните любимци. Те са жестоки и безчувствени хора.

 

9.Те не съжаляват за действията си, защото от малки са се превърнали в социопати.


10. Те дискриминират

Този модел на мислене, основаващ се на предразсъдъци и стереотипи, ги кара да станат дискриминиращи и нетърпими хора, които винаги се гневят ако нещата не вървят както те искат. Обикновено те дискриминират въз основа не само на раса, пол, сексуална ориентация, увреждания или други заболявания, но и на религия, идеи, философски възгледи.

11. Те не слушат мнението на другите

Вербалните агресори са нетолерантните хора. Те защитават своите идеи и никога не слушат мнението на другите, Те мислят, че са прави във всичко и тяхната идея е единствената, която има значение. Те смятат, че да изслушат друго мнение е загуба на време. На практика това означава, че мнението на другите не съществува.

12. Те имат проблеми с междуличностните си отношения

Като се вземат предвид горните характеристики, е ясно, че хората с нетърпимост имат сериозни затруднения в поддържането на междуличностните отношения и често влизат в конфликт с други хора. Те винаги се опитват да бъдат прави и презират другите хора , като омаловажават техните познания и способности.

За хората с нетърпимост, нещата са са бели или черни, те не знаят, че между бялото и черното има хиляди нюанси на бежовото и сивото. Това са хора, които искат да държат всичко под контрол, защото са израснали в семейства, които като цяло са ги образовали по този начин.

Ето защо, който е нетърпим, има тенденция да категоризира като „врагове” хора,

които не са позиционирани в тяхна полза по определени въпроси.

13. Страх от несигурност

Вербалните агресори искат да имат всичко под контрол. Тъй като те се паникьосват от вътрешната си несигурност те не искат да приемат, че има други гледни точки и че животът не винаги е добре свързан. Те мразят спонтанността и непредвидените обстоятелства.

Причина за това е тяхното твърдо мислене, Те са сигурни, че има само една истина и това е тяхната истина. Когато има друго мнение вътре във вербалния агресор се генерира голямо безпокойство. Именно този страх от непознатото ги кара да се държат по този нетолерантен начин. Това е техния начин да си гарантират, че единствената съществуваща истина е тяхната и на никой друг.

14. Агресорите са непреклонни хора, злобни и горди хора . За съжаление те възприемат всичко, което се случва около тях, дори реално да не ги засяга, лично и мислят, че са засегнати. Това ги прави отбранителни и се опитват да бъдат силни. Истината е, че да бъдеш горда личност не е показател за психически силен човек, това е симптом на слабост.

15.Икат да са винаги център на внимание и да налагат своето мнение. Искат да са оценени от обществото и всички да ги следват, защото както казах по-горе, те си въобразяват, че тяхната истина е единствената сила, която движи вселената. За голямо съжаление това е признак на дълбоки психически проблеми, дължащи се на емоционални травми може би не само от детството, но и от много минали прераждания.

 

Кармен

За Вас

Рейтинг

   Този сайт е за авантюристи, за хора с гореща кръв и силно биещи сърца, непрестанно търсещи и безстрашни. Той е предназначен  за тези от вас, които наистина искат да станат господари на собствената си съдба, които не се страхуват да поемат отговорността за собствените си мисли, думи и действия. Той е за тези, които са достигнали достатъчно развито съзнание в интелектуално и морално отношение, че да желаят с все сърце да разберат научните закони за собственото си съществуване и да тръгнат по пътя на осъзнаването на всички аспекти на човешкото материално Аз, на откриването на  Божествената частица АЗ СЪМ в себе си и пълната съзнателна интеграция на тези две същности, които когато успеем да хармонизираме ни превръщат в нашата действителна същност – Дух в тяло, Сътворец на Божествения Абсолют и Бог в действие тук, в материалния свят.

   Цялата информация в сайта е получена чрез личен опит и представените техники и медитации са тези, с които лично аз съм постигнала много бързи резултати. Моля тези от вас, които вземат решението да ги използват активно да ми пишат за собствения си опит и за получените резултати. Винаги съм на ваше разположение за каквито и да било консултации и съвети.

    Искам да подчертая, че това е моята истина, тя може да не е вашата. Не спирайте да търсите отговори на въпросите си, които да усещате със сърцето си като вашата истина.

    Желая ви искрено бързи и съвършени резултати в процеса на самоусъвършенстването и себереализацията.